Biz Kimiz?

Multichannel Marketing Nedir?

Multichannel marketing kelime anlamı olarak çok kanallı pazarlama anlamına gelmektedir. Potansiyel müşterilerle çeşitli platformlarda etkileşime geçebilme becerisidir. Kullanılan kanal basılı reklam, perakende mağaza adresi, web sitesi, promosyonel etkinlik veya ürün paketi olabilir.

Çok kanallı pazarlama daha çok müşteri etkileşimi gerçekleştirmek için maksimum etki ve yetki alanında çalışmaları kapsar. Şirketler bu stratejiden iki veya daha fazla kanal kullanarak müşteri etkileşimi sağlamak amacıyla faydalanabilirler. Örneğin; hem e-mail hem de sosyal medya iletişimi ile paralel bir kampanya oluşturulabilir. Ya da bir lansman için hem yazılı hem dijital mecralar aynı tema ve algı kampanyası ile eş zamanlı olarak yürütülebilir ve marka tutundurma çalışması yapılır. Burada hedef bütünsel bir algıyı müşteride oluşturabilmek ve markanın sürdürülebilir pazarlama faaliyetlerini sistematik bir şekilde yönetmektir.

M U M A Agency, çok kanallı, çok yönlü ve dijital dönüşüm odaklı pazarlama stratejilerini müşterilerine sunmak için 2019 yılında kuruldu. Farklı olarak benimsediğimiz problem yaratan değil, çözüm ortağı olan bakış açımız sayesinde kısa sürede fark yaratmayı başardık. Pazarlama, satış ve gerektiğinde satınalma konularında tam destek veren bir ajans olmayı hedefledik. Baskı, promosyon ve diğer satınalma kalemlerinde yapmış olduğumuz tedarikçi anlaşmaları sayesinde bizimle çalışan müşterilerimize avantajlı fiyatlar sunabilir duruma geldik.

Bizimle çalışmaya başlayan müşterilerimiz gördüler ki sordukları her soruya hızlı cevaplar alıyor, istekleri en hızlı şekilde farklı bakış açıları da kazandırılarak yerine getiriliyor ve pazarlama konularını bize bıraktıklarında iş geliştirmeye daha fazla vakit ayırabilir duruma geliyorlar.

Biz her müşterimizin işini, kendi işimiz olarak görürsek başarıyı paylaşabileceğimize inandık. Zaman, emek ve finans kaynaklarını en optimum şekilde kullanarak iş birliği yapmaya hazırız.